Obwieszczenie Komisarza Wyborczego

z dnia 21 listopada 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy
przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zm.: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2011 r.

Część I.
Dane ogólne
1.
Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2.
Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.
3.
Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
4.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1 165
5.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła
333
6.
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła
333
28,58%
7.
Wybrano 1 radnego.
Część II.
Wyniki wyborów
Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 1
1.
Liczba wybieranych radnych wyniosła
1
2.
Wybory odbyły się.
3.
Głosowanie przeprowadzono.
4.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1 165
5.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła
333
6.
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła
333
28,58%
7.
Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,60% ogólnej liczby głosów.
2
8.
Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 99,40% ogólnej liczby głosów.
331
9.
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1
KWW ADAMA SMOLARCZYKA
194
a) SMOLARCZYK Adam Piotr
194
2) lista nr 2
KWW MARCINA MICHALSKIEGO
137
a) MICHALSKI Marcin Łukasz
137
3) lista nr 3
KW STOWARZYSZENIE "GMINA NASZ DOM" – lista unieważniona
a) LABUDA Wiesław Franciszek – kandydat skreślony
10.
Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1
KWW ADAMA SMOLARCZYKA:
a) SMOLARCZYK Adam Piotr;
11.
W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Gdańsku
/-/ Irma Kul

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer