FUNDUSZ SOŁECKI 2018R.

WYSOKOŚĆ funduszu sołeckiego
w budżecie gminy Kolbudy na rok 2018

wynosi : 51.983,20 zł

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację
przedsięwzięć , które zgłoszone we wniosku , są zadaniami
własnymi gminy , służą poprawie warunków życia mieszkańców i
są zgodne ze strategią rozwoju gminy .

Bardzo proszę o propozycje wykorzystania funduszu do 31.08.17r.

sołtys
Dorota Repeć
600 829 511

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer