Obwieszczenie Wójta Gminy Koludy z dnia 10 lutego 2011

Kolbudy, 2011-02-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 10.02.2011r.

BP.6720.1.2011.AS

o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolbudy Uchwały Nr XLIV/337/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych opracowań. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 14.03.2011r. na adres:

Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer