ZEBRANIE WYBORCZE 2019

UWAGA MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Kolbudy zwołuje Zebranie Wyborcze Sołectwa Lublewo Gdańskie, które odbędzie się 25.02.2019r. w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Strażackiej 2
I termin: godzina 17:45
II termin (z powodu braku kworum): godzina 18:00

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności
3. Przedstawienie porządku Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania na wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lublewo Gdańskie
5. Wybór Sołtysa Sołectwa Lublewo Gdańskie:
- zgłaszanie kandydatur
- prezentacje kandydatów
- głosowanie tajne (przeprowadzone na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy i okazania dowodu osobistego)
- ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa
6. Wybór Rady Sołeckiej Sołectwa Lublewo Gdańskie:
- zgłaszanie kandydatur
- prezentacje kandydatów
- głosowanie tajne
- ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej
7. Zamknięcie zebrania wyborczego.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer