slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej z dnia 13 maja 2011

w dniu 13 maja 2011 roku, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę następującej treści:

  1. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej odrzuca oba przedstawione w rekomendacji GDDKiA warianty przebiegu OMT przez teren Gminy Kolbudy (niebieski i pomarańczowy). Jednocześnie zwraca uwagę, że wbrew twierdzeniom GDDKiA, żaden z rekomendowanych obecnie wariantów nie uzyskał akceptacji mieszkańców Gminy Kolbudy. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że rekomendowane przez GDDKiA warianty przebiegu OMT przez Gminę Kolbudy są szkodliwe dla mieszkańców i nie mogą uzyskać naszego poparcia.
  2. Stowarzyszenie uważa za niewłaściwe stanowisko części mieszkańców Gminy Kolbudy, którzy protestując przeciwko manipulacji, jaką posługuje się GDDKiA, jednocześnie wyrazili swoje poparcie dla jednego z wariantów przebiegu OMT. Uważamy, że popieranie któregokolwiek z wariantów prowadzi do złamania solidarności lokalnej społeczności i w efekcie zmniejsza szansę na uzyskanie celu, założonego przez Stowarzyszenie. Tym celem jest osiągnięcie rozwiązania, które nie będzie naruszało interesów żadnej grupy mieszkańców Gminy Kolbudy.
  3. Jesteśmy przekonani, że nadal możliwe jest wspólne i lojalne działanie wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy zagrożonych planowaną inwestycją i będziemy czynić konsekwentnie kroki dla utrzymania jedności naszego środowiska.

Podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

treść uchwały
uzasadnienie uchwały

źródło: www.metropolitalnadlanas.pl/news.php

Prośba o bezpłatną pomoc prawną

Poszukujemy kontaktu do prawnika, który udzieliłby bezpłatnej pomocy prawnej rodzinie z naszego sołectwa (sprawa dot. zajęcia komornicznego). Osoby mogące pomóc lub pośredniczyć w takiej pomocy prosimy o kontakt z Sołtysem pod numerem tel. 509 830 104

Wniosek o udostepnienie sali na konsultacje

W dniu 12.05.2011 został złożony wniosek w imieniu części mieszkańców Lublewa, Bielkowa, Bielkówka i Kolbud o udostępnienie sali w szkole w Lublewie.
Mieszkańcy chcą przeprowadzić konsultacje na temat pomarańczowej wersji OMT.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia i protestujących mieszkańców z przedstawicielami samorządu

W budynku Urzędu Gminy w Kolbudach we wtorek 10 maja 2011 roku odbyło się uzgodnione w poniedziałek spotkanie protestującej grupy mieszkańców z przedstawicielami samorządu: wójtem Leszkiem Grombalą, wicewójtem Ireneuszem Olejnikiem oraz radnym z okręgu Lublewo/Bielkowo Robertem Aszykiem.

Ustalone zostały kolejne kroki wspólnego protestu przeciwko obwodnicy w naszej gminie:
1. spotkanie wyjaśniające z dyrektorem GDDKiA
2. wprowadzenie do porządku obrad Rady Gminy 31 maja 2011 punktu dot. stanowiska wobec projektowanej obwodnicy

Rezygnacja Sołtysa z funkcji członka zarządu Stowarzyszenia

W związku z faktem utraty zaufania do bezstronności większości członków stowrzyszenia "Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitarnej" składam rezygnację

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer