slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Sesja Rady Gminy

Rada Gminy Kolbudy

Kolbudy, dnia 22 sierpnia 2011 r.

RG. 0002.11. 2011.
(L.dz. 356/11)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 32 Statutu Gminy Kolbudy stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/89/2003 Rady Gminy Kolbudy z dnia
30 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 22, poz. 478 z dnia 25.02.2004 r.)

zwołuję
XI sesję Rady Gminy Kolbudy
VI kadencji 2010-2014
która odbędzie się
w dniu 30 sierpnia 2011 roku / wtorek / o godz. 9.00,
w sali konferencyjnej - nr 101
Urzędu Gminy w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
Otwarcie XI sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Komunikaty:
Przewodniczącego Rady Gminy.
Komisji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy Kolbudy o działalności między sesjami.

4. Uchwały w sprawie:

4.1) wyg

Fundusz Sołecki 2012

Skany protokołów Komisji Oświaty Rady Gminy Kolbudy dot. losów szkoły w Lublewie - warto przeczytać!

Zapraszamy do zapoznania się z protokołami prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Kolbudy, która mimo działań Rady Rodziców i mieszkańców Lublewa, Bielkowa, Bąkowa zupełnie nie widzi potrzeby rozbudowy Szkoły w Lublewie, a co więcej zupełnie ją pomija, mimo iż brakuje miejsc dla uczniów a najlepsze warunki do rozbudowy są właśnie w Lublewie. Forsowane pomysłu rozbudowy szkoły w Bielkówku wydaje się być mocno dziwne i niezrozumiałe, bo szkoła jest na granicy gminy a szkoła w Lublewie jest w samym centrum gminy. A pomysł utworzenia w Lublewie przedszkola jest też co najmniej dziwnym. Niemniej jednak zostawiamy Państwu te skany protokołów do przeanalizowania i wyrobienia własnej opinii. Jako że nasza Szkoła jest jedyną w naszej miejscowości jednostką i obiektem, która w dużej mierze jednoczy naszą społeczność, jest miejscem wielu spotkań i zebrań, a w końcu pełni główną rolę w edukowaniu naszych dzieci i wnuków - musimy śledzić poczynania władz Gminy, byśmy nie zostali pozbawieni tego "dobra".

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer