slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Zdjęcia studium korytarzowego na kolbudy.com!

Uwaga! Bardzo interesujący materiał do zapoznania się.

Na portalu kolbudy.com można obejrzeć zdjęcia fragmentów studium korytarzowego.

Można również zapoznać się z uzasadnieniem stanowiska protestującej części mieszkańców

Informacja po spotkaniu części mieszkańców protestujących przeciwko wariantowi "pomarańczowemu", które odbyło się 19 maja 2011 r.

 1. Zebrani (ponad 100 osób reprezentujących większość zainteresowanych domostw), praktycznie jednogłośnie sprzeciwili się wycofywaniu protestu przed odpowiednimi działaniami pana Wójta i Stowarzyszenia
 2. Stanowisko wyrażone zostało także w formie podpisanego przez wszystkich zebranych dokumentu, w którym zawarte są dla potwierdzenia postulaty protestujących
 3. Zebrani zdecydowali się także na spotkaniu zawiązać stowarzyszenie, aby działać w bardziej ustrukturalizowany sposób

------------------------------------------

treść stanowiska uzgodnionego na spotkaniu:

Lublewo Gdańskie, 19 maja 2011

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Kolbudy, nie zgadzamy się na wycofanie złożonego wcześniej protestu i podtrzymujemy nasze postulaty:

 1. zweryfikowania przez GDDKiA nieprawdziwego uzasadnienia rekomendacji wariantu IA-1 jako wariantu optymalnego z punktu widzenia mieszkańców oraz jego odrzucenia
 2. ponownego wyboru wariantów do STEŚ a w wyniku tego przywrócenia do etapu STEŚ ocenionego najwyżej wariantu IA (czerwonego) w okolicach Lublewa Gdańskiego oraz jego dostosowania w taki sposób, aby:
 3. a) szerszym łukiem omijał osiedle Sarnia Dolina w Bąkowie (jak w wariancie IA-1),
  b) przechodził możliwie najdalej od istniejącej i powstającej zabudowy mieszkalnej (prowadzenie jak najbliżej linii energetycznych)
  c) wymagał możliwie minimalnej liczby wyburzeń budynków mieszkalnych lub całkowicie wyburzenia eliminował

 4. dodatkowej analizy oraz przedstawienia innych propozycji usytuowania węzła Lublewo, tak aby dojazd do niego z drogi wojewódzkiej 221 nie przechodził w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej z dnia 13 maja 2011

w dniu 13 maja 2011 roku, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę następującej treści:

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej odrzuca oba przedstawione w rekomendacji GDDKiA warianty przebiegu OMT przez teren Gminy Kolbudy (niebieski i pomarańczowy). Jednocześnie zwraca uwagę, że wbrew twierdzeniom GDDKiA, żaden z rekomendowanych obecnie wariantów nie uzyskał akceptacji mieszkańców Gminy Kolbudy. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że rekomendowane przez GDDKiA warianty przebiegu OMT przez Gminę Kolbudy są szkodliwe dla mieszkańców i nie mogą uzyskać naszego poparcia.
 2. Stowarzyszenie uważa za niewłaściwe stanowisko części mieszkańców Gminy Kolbudy, którzy protestując przeciwko manipulacji, jaką posługuje się GDDKiA, jednocześnie wyrazili swoje poparcie dla jednego z wariantów przebiegu OMT. Uważamy, że popieranie któregokolwiek z wariantów prowadzi do złamania solidarności lokalnej społeczności i w efekcie zmniejsza szansę na uzyskanie celu, założonego przez Stowarzyszenie. Tym celem jest osiągnięcie rozwiązania, które nie będzie naruszało interesów żadnej grupy mieszkańców Gminy Kolbudy.
 3. Jesteśmy przekonani, że nadal możliwe jest wspólne i lojalne działanie wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy zagrożonych planowaną inwestycją i będziemy czynić konsekwentnie kroki dla utrzymania jedności naszego środowiska.

Podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

treść uchwały
uzasadnienie uchwały

źródło: www.metropolitalnadlanas.pl/news.php

Prośba o bezpłatną pomoc prawną

Poszukujemy kontaktu do prawnika, który udzieliłby bezpłatnej pomocy prawnej rodzinie z naszego sołectwa (sprawa dot. zajęcia komornicznego). Osoby mogące pomóc lub pośredniczyć w takiej pomocy prosimy o kontakt z Sołtysem pod numerem tel. 509 830 104

Wniosek o udostepnienie sali na konsultacje

W dniu 12.05.2011 został złożony wniosek w imieniu części mieszkańców Lublewa, Bielkowa, Bielkówka i Kolbud o udostępnienie sali w szkole w Lublewie.
Mieszkańcy chcą przeprowadzić konsultacje na temat pomarańczowej wersji OMT.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer