slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Prośba o bezpłatną pomoc prawną

Poszukujemy kontaktu do prawnika, który udzieliłby bezpłatnej pomocy prawnej rodzinie z naszego sołectwa (sprawa dot. zajęcia komornicznego). Osoby mogące pomóc lub pośredniczyć w takiej pomocy prosimy o kontakt z Sołtysem pod numerem tel. 509 830 104

Wniosek o udostepnienie sali na konsultacje

W dniu 12.05.2011 został złożony wniosek w imieniu części mieszkańców Lublewa, Bielkowa, Bielkówka i Kolbud o udostępnienie sali w szkole w Lublewie.
Mieszkańcy chcą przeprowadzić konsultacje na temat pomarańczowej wersji OMT.

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia i protestujących mieszkańców z przedstawicielami samorządu

W budynku Urzędu Gminy w Kolbudach we wtorek 10 maja 2011 roku odbyło się uzgodnione w poniedziałek spotkanie protestującej grupy mieszkańców z przedstawicielami samorządu: wójtem Leszkiem Grombalą, wicewójtem Ireneuszem Olejnikiem oraz radnym z okręgu Lublewo/Bielkowo Robertem Aszykiem.

Ustalone zostały kolejne kroki wspólnego protestu przeciwko obwodnicy w naszej gminie:
1. spotkanie wyjaśniające z dyrektorem GDDKiA
2. wprowadzenie do porządku obrad Rady Gminy 31 maja 2011 punktu dot. stanowiska wobec projektowanej obwodnicy

Rezygnacja Sołtysa z funkcji członka zarządu Stowarzyszenia

W związku z faktem utraty zaufania do bezstronności większości członków stowrzyszenia "Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitarnej" składam rezygnację

Spotkanie Stowarzyszenie z mieszkańcami protesującymi przeciw wariantowi "pomarańczowemu"

Dzisiaj (poniedziałek 9 maja 2011) o godz. 18:00 w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej z przedstawicielami mieszkańców protestującymi przeciw wariantowi "pomarańczowemu".
Strony ustaliły podjęcie próby przygotowania wspólnego protestu wraz władzami samorządowymi i doprowadzenie do spotkania z GDDKiA.
Informacje o przebiegu tych działań będą publikowane na bieżąco.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer