slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Słowo Sołtysa

Zgłaszajcie Państwo wszystkie sprawy związane z naszą miejscowością:
bałagan,
nieodśnieżone gminne drogi
czyny wandalizmu.
inne sprawy
Jestem w stanie zapobiegać takim rzeczom tylko muszę o tym wiedzieć

Słowo Sołtysa

Dnia 22.02.2011 roku o godz 9:00 odbyła się sesja Rady w której uczestniczyłem.
Po przegłosowaniu wszystkich uchwał przez 14 radnych można było zgłaszać wnioski.
Zgłosiłem trzy następujące wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa naszej miejscowości:
wniosek o wyegzekwowanie zapisów w umowie z firmą, która odśnieża Lublewo
wniosek o poprawę bezpieczeństwa na dużym zakręcie przy ul. Słonecznej (zalewająca woda )
wniosek o poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci przy szkole podstawowej w Lublewie (obecny na sesji Wicestarosta Pan Marian Cichon obiecał przyjrzeć się sprawie).

Słowo Sołtysa

Witam,

Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaufanie jakim obdarzyliście mnie wybierając na sołtysa Lublewa.
Wraz z Radą Sołecką postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom. Pracy przed nami jest dużo.
Bardzo chciałbym, abyście Państwo również uczestniczyli w budowaniu wizerunku naszego Sołectwa. To od mieszkańców zależy jak będzie się rozwijało Lublewo. Pomysłów mamy bardzo dużo, ale chcemy poznać Wasze oczekiwania. Chociaż środków jest niewiele, to postarajmy się wspólnie pracować nad poprawą bytową naszych WSZYSTKICH mieszkańców.

Harmonogram terminów sesji Rady Gminy Kolbudy

Sesje Rady Gminy Kolbudy w roku 2011:

31 stycznia
22 lutego
29 marca
19 kwietnia
31 maja
28 czerwca
30 sierpnia
27 września
25 października
29 listopada
16 grudnia

Obwieszczenie Wójta z 18 lutego 2011 roku

Kolbudy, 2011-02-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 18.02.2011 r.
BP.6722.9.2011.AS

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko niżej wymienionych dokumentów:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer