slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Słowo Sołtysa

Witam,

Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaufanie jakim obdarzyliście mnie wybierając na sołtysa Lublewa.
Wraz z Radą Sołecką postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom. Pracy przed nami jest dużo.
Bardzo chciałbym, abyście Państwo również uczestniczyli w budowaniu wizerunku naszego Sołectwa. To od mieszkańców zależy jak będzie się rozwijało Lublewo. Pomysłów mamy bardzo dużo, ale chcemy poznać Wasze oczekiwania. Chociaż środków jest niewiele, to postarajmy się wspólnie pracować nad poprawą bytową naszych WSZYSTKICH mieszkańców.

Harmonogram terminów sesji Rady Gminy Kolbudy

Sesje Rady Gminy Kolbudy w roku 2011:

31 stycznia
22 lutego
29 marca
19 kwietnia
31 maja
28 czerwca
30 sierpnia
27 września
25 października
29 listopada
16 grudnia

Obwieszczenie Wójta z 18 lutego 2011 roku

Kolbudy, 2011-02-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 18.02.2011 r.
BP.6722.9.2011.AS

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko niżej wymienionych dokumentów:

Obwieszczenie Wójta Gminy Koludy z dnia 10 lutego 2011

Kolbudy, 2011-02-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 10.02.2011r.

BP.6720.1.2011.AS

o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Witamy na lublewo.pl!

Serdecznie witamy na stronie sołectwa Lublewa Gdańskiego.
W tym miejscu chcielibyśmy publikować informacje o najważniejszych sprawach dotyczących naszej społeczności, o działalności sołectwa oraz działaniach Gminy, które bezpośrednio nas wszystkich dotyczą.
Chcielibyśmy również, aby ta witryna stała się miejscem wymiany opinii na temat tego, jak chcielibyśmy aby wyglądała nasza miejscowość.

Rada sołecka

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer