slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Obwieszczenie Wójta z 18 lutego 2011 roku

Kolbudy, 2011-02-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 18.02.2011 r.
BP.6722.9.2011.AS

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko niżej wymienionych dokumentów:

Obwieszczenie Wójta Gminy Koludy z dnia 10 lutego 2011

Kolbudy, 2011-02-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 10.02.2011r.

BP.6720.1.2011.AS

o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Witamy na lublewo.pl!

Serdecznie witamy na stronie sołectwa Lublewa Gdańskiego.
W tym miejscu chcielibyśmy publikować informacje o najważniejszych sprawach dotyczących naszej społeczności, o działalności sołectwa oraz działaniach Gminy, które bezpośrednio nas wszystkich dotyczą.
Chcielibyśmy również, aby ta witryna stała się miejscem wymiany opinii na temat tego, jak chcielibyśmy aby wyglądała nasza miejscowość.

Rada sołecka

Wyniki wyborów na sołtysa Lublewa Gdańskiego

3 lutego 2011 roku w szkole odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego został wybrany nowy sołtys i rada sołecka.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer