slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁTYS SOŁECTWA LUBLEWO GD.
zwołuje
Zebranie Wiejskie Sołectwa
które odbędzie się w I terminie :

w dniu 07.09.2018r. o godz. 16.45 ( piątek )

II termin z powodu braku kworum : 07.09.2018r. godz. 17.00.

Porządek zebrania :
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania .
3. Przedstawienie porządku Zebrania .
4. Przedstawienie wniosków o podział funduszu sołeckiego
na rok 2019.
- dyskusja
- podjęcie uchwały o zatwierdzenie wniosku o podziale
funduszu sołeckiego na rok 2019
5. Sprawy bieżące , wolne wnioski .
6. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego .

PIERWSZA POMOC

Drodzy Mieszkańcy

W niedzielę 2.09.208r. w Świetlicy w Lublewie Gdańskim w godzinach 12:00-14:00 odbędzie szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, które poprowadzi grupa MotoAktywni z Gdańska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

Zajęcia są bezpłatne.

Sołtys Dorota Repeć oraz Rada Sołecka

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Szanowni Mieszkańcy

Bardzo prosimy o składanie propozycji na wykorzystanie Funduszu Sołeckiego na rok 2019. Wysokość Funduszu to kwota 55 500 PLN.

Sugestie prosimy przesyłać na adres solectwo.lublewo@gmail.com

Sołtys Dorota Repeć oraz Rada Sołecka

OBWIESZCZENIE

Sołtys Sołectwa Lublewo Gdańskie Dorota Repeć
zwołuje:
Zebranie Wiejskie Sołectwa Lublewo Gdańskie ,
które odbędzie się
I TERMIN :
23 maj o godz.16:45 (środa )
w świetlicy wiejskiej w Lublewie ul.Strażacka 2
II TERMIN z powodu braku kworum :
23 maj o godz. 17:00

PORZĄDEK ZEBRANIA :
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania .
3. Przedstawienie porządku Zebrania .
4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kolbudy w sprawie
a)maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolbudy.
b)zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbudy miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych.
-Dyskusja
-Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opini do projektów uchwał w/w
5.Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
-Dyskusja
6.Wolne wnioski
7.Zamknięcie zebrania Wiejskiego.

WIELKANOC 2018

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami
sołtys Dorota Repeć i
Rada Sołecka

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer