slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Szanowni Mieszkańcy

Bardzo prosimy o składanie propozycji na wykorzystanie Funduszu Sołeckiego na rok 2019. Wysokość Funduszu to kwota 55 500 PLN.

Sugestie prosimy przesyłać na adres solectwo.lublewo@gmail.com

Sołtys Dorota Repeć oraz Rada Sołecka

OBWIESZCZENIE

Sołtys Sołectwa Lublewo Gdańskie Dorota Repeć
zwołuje:
Zebranie Wiejskie Sołectwa Lublewo Gdańskie ,
które odbędzie się
I TERMIN :
23 maj o godz.16:45 (środa )
w świetlicy wiejskiej w Lublewie ul.Strażacka 2
II TERMIN z powodu braku kworum :
23 maj o godz. 17:00

PORZĄDEK ZEBRANIA :
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania .
3. Przedstawienie porządku Zebrania .
4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kolbudy w sprawie
a)maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolbudy.
b)zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbudy miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych.
-Dyskusja
-Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opini do projektów uchwał w/w
5.Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
-Dyskusja
6.Wolne wnioski
7.Zamknięcie zebrania Wiejskiego.

WIELKANOC 2018

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami
sołtys Dorota Repeć i
Rada Sołecka

Wywóz odpadów!!!

Uwaga!

Dnia 10 marca 2018 r. sobota odbędzie się

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO(kompletnego)

Odpady zabierane będą SPOD POSESJI ,
w miejscu pojemników komunalnych! Należy wystawić je przeddzień wywozu lub najpóźniej przed godziną 8:00 w sobotę.

Sołtys
Dorota Repeć

FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy dzieci z Lublewa

na ZAJĘCIA PLASTYCZNE , ZABAWY I GRY PLANSZOWE

w I tygodniu ferii zimowych .

Pon. wt. i śr. w godz. 10.00 - 14.30.

W czasie przerwy zapewniamy drobny poczęstunek.

W II tygodniu ferii zimowych różne zajęcia będą się
odbywały na sali gimnastycznej w szkole w Lublewie .

Serdecznie zapraszamy.

Sołtys
Dorota Repeć
i Rada Sołecka

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer